El client va ser remès per un psiquiatre i amb medicació a la presentació. El client va experimentar intensos sentiments d'irritabilitat i impaciència i va informar de sentir-se aclaparat amb molta facilitat i evitaria buscar noves experiències. El funcionament era baix perquè el client no funcionava per evitar sentiments i trobades negatius en un entorn laboral. El client estava essencialment aïllat, tret d'una sortida ocasional amb un sol amic i interaccions en línia. Es va produir alguna millora mitjançant la teràpia de consciència i comportament en objectius d'evitació. Vam parlar de la nutrició i la dieta cetogènica com a intervenció de salut mental juntament amb alguns protocols de suplementació i higiene del son. Després de la fase d'adaptació, el client es va mantenir amb la seva medicació, però va informar de sentir-se significativament menys aclaparat i va començar a ramificar-se amb noves experiències, com ara noves amistats, interaccions socials i va començar a treballar de nou. El client va informar que també estava encantat amb el pes que va perdre durant el procés. – Edat mitjana, dona; desordre bipolar